วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รดน้ำดำหัวขอพรผู้อำนวยการฯ สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก


ขอเชิญเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลท่าตะโก สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี  และ สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก นายสมเกียรติ นิลสนธิ์ ด้านหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน