วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประชุมการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับสตรีแกนนำประชาชน และอาสาสมัคร

28 เมษายน 2559..CUP ท่าตะโก..จัดประชุมการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับสตรีแกนนำประชาชน และอาสาสมัคร..ขอบคุณน้องๆๆเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพท่าตะโก..ที่น่ารักทุกคนนะคะที่ร่วมเป็นวิทยากลุ่มแบบเข้มข้น..ทำให้งานวันนี้สำเร็จด้วยดีค่ะ..